شناسه خبر : 11047

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۳.۴۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۱.۷۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با کاهش ۴.۶۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون بود که ۰.۴۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه آرمان با افزایش ۴ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه معلم با افزایش ۰.۱۵ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۶ شرکت قرمز پوش و ۸ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای