شناسه خبر : 11014

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانابا افزایش ۴.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با افزایش ۳.۶۹ درصد بوده است. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۱۰.۲۳ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه رازی با افزایش ۰.۳ درصد بوده است.

در روز جاری تمامی ۲۳ شرکت های بیمه ای فعال در بورس و فرابورس سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای