شناسه خبر : 10995

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانابا افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با افزایش ۱.۳۳ درصد بوده است. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت  بیمه پاسارگاد با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت  بیمه آرمان با افزایش ۰.۶۵ درصد بوده است.

در روز جاری تمامی ۲۴ شرکت های بیمه ای فعال در بورس و فرابورس سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای