شناسه خبر : 10952

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۲.۷۹ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با کاهش ۴.۷۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون بود که ۱.۸۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۱۰.۱۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با افزایش ۰.۲۵ درصد بوده است. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت های بیمه پاسارگادو حافظ با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه میهن با افزایش ۰.۵۵ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۶ شرکت قرمز پوش و ۱۹ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای