شناسه خبر : 10909

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۱.۲۱ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با کاهش ۲.۷۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه معلم بود که ۱.۶۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با افزایش ۲.۰۳ درصد بوده است. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه دی با افزایش ۵ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۷۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمز پوش و ۱۸ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای