شناسه خبر : 10885

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت های بیمه آسیا و البرز با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با افزایش ۲.۴۵ درصد بوده است. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت های بیمه دی، کوثر، نوین وسینا با افزایش ۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت  بیمه رازی با افزایش ۰.۵۱ درصد بوده است.

در روز جاری تمامی ۲۵ شرکت های بیمه ای فعال در بورس و فرابورس سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای