شناسه خبر : 10797

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران همچنان شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با کاهش ۱.۸۲ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۵.۰۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۷۴ درصد بوده است. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت های بیمه سینا و تعاون با افزایش ۴.۹۹ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت  بیمه حکمت صبا با افزایش ۰.۳۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت های بیمه ای فعال در بورس و فرابورس ۱ شرکت قرمز پوش و ۲۲ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای