شناسه خبر : 10719

کارشناسان بیمه آسیا در شعبه ساوه، از پرداخت ۱۰ میلیارد ریال خسارت جعلی در سال ۱۳۹۸ جلوگیری کردند.

به گزارش چابک‌آنلاین، با تلاش، هوشیاری و پی گیری های کارشناسان فنی بیمه آسیا در شعبه ساوه و ارائه مدارک و مستندات مستدل به مراجع قضایی در شهرستان های ساوه و قم و اثبات جعلی بودن حوادث رانندگی ، از پرداخت10 میلیارد ریال خسارت جعلی، در سال 1398 جلوگیری شد.

این گزارش می افزاید: کارشناسان خبره بیمه آسیا در شعبه ساوه با شناسایی باند پنج نفره تصادفات ساختگی که در شهرستان قم براساس شبهه در اصالت حادثه و اسناد و مدارک کشف شده از آنها و با بررسی سایر پرونده های تصادفات مشکوک ، از پرداخت خسارت جعلی جلوگیری کردند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای