شناسه خبر : 10715

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد افت اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۴.۶۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۰.۷۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با کاهش ۲.۶۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۸۵ درصد بوده است. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه تعاون با افزایش ۴.۹۹ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سرمد با افزایش ۰.۴۴ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۷ شرکت قرمز پوش و ۱۶ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای