شناسه خبر : 10710

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، بیان کرد: نسخه الکترونیک‌ها پایلوت اجتماعی بود، ما توانسته‌ایم که سی درصد کشور را به این توانائی مجهز کنیم.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از ایلنا، طاهر موهبتی افزود: در ۵۹۷ بیمارستان دولتی، یعنی در ۹۶ درصد بیمارستان‌ها، نسخه نویسی الکترونیکی داریم. امروز بخش عمده‌ای از ۵۷ درصد پرونده‌ها به صورت‌حساب الکترونیکی رسیده است.

کرونا باعث شد پیاده سازی استحقاق سنجی در بخش غیردولتی و بیماران سرپائی را انجام دهیم . در این برنامه هم‌پوشانی در بخش‌های خصوصی، دولتی و ... دنبال می‌شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای