شناسه خبر : 10690

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۲.۸۱ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با کاهش ۳.۲۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه نوین بود که ۰.۹۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۱.۶۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با افزایش ۱.۵ درصد بوده است. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۳.۹۳ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه حکمت صبا با افزایش ۰.۴۲ درصد بوده است.

امروز حجم خریدوفروش شرکت بیمه ما یکسان بوده است.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۶ شرکت قرمز پوش و ۱۵ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای