شناسه خبر : 10675

کد دستوری موبایل، اینترنت وتماس تلفنی از راه‌های اعلام خسارات بیمه گذاران است.

به گزارش چابک‌آنلاین، به منظور آسان سازی وعدم نیاز به مراجعه حضوری،بیمه گذاران خسارت دیده می توانند به یکی از روش های ذیل نسبت به ثبت ادعای خسارات اقدام نمایند:

الف-از طریق مراجعه اینترنتی به پایگاه اطلاع رسانی مشتریان بیمه کشاورزی به نشانی cs.sabka.ir برای ثبت خسارات و مشاهده سوابق بیمه ای آنان

ب-ازطریق اجرای کدUSSDتلفن همراه به شماره

64009#*6655*

(باهمان شماره ای که در هنگام خرید بیمه نامه اعلام نموده اند)

پ-تماس تلفنی با شماره همراه مندرج در بیمه نامه

علاوه برآن،شماره تلفن همراه نمایندگان بیمه کشاورزی سراسر کشور در پرتال صندوق بیمه کشاورزی به نشانیsbkiran.ir نیز درج شده است.

در پایان ضمن آرزوی تندرستی وتوفیق برای جامعه بیمه گذاران،از عموم کشاورزان وبهره برداران درزیر بخش های منابع طبیعی،زراعت،باغبانی ودامپروری دعوت می شود با توجه به وجود پوشش بیمه ای ریسک های گوناگون بخش کشاورزی،همانند سیل،تگرگ،بیماری های دامی وطیف وسیعی ازعوامل خطر،نسبت به تهیه یاتمدید بیمه نامه از طریق تماس با نمایندگان بیمه کشاورزی،اقدام نمایند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای