شناسه خبر : 10674

با رفتن اسماعیل دلفراز از هیات مدیره شرکت بیمه البرز ترکیب هیات مدیره این شرکت بیمه‌ای ناقص شده و با ۴ عضو به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، درحال حاضر، محسن پورکیانی به نمایندگی از وزارت اموراقتصادی و دارایی، حمیدرضا توسلی به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری صبا تامین، مجید نادری به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان و مجید علی پناهی به نمایندگی از گروه مالی ملت، در ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه البرز حضور دارند.

اسماعیل دلفراز در اسفند ماه سال گذشته به سمت مدیریت عاملی شرکت بیمه ملت منصوب شد و در حال حاضر موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر نماینده ای در ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه البرز ندارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای