شناسه خبر : 10670

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افت اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۴.۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۱.۳۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با کاهش ۴.۲۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه معلم بود که ۰.۷۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با افزایش ۳.۳۲ درصد بوده است. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه نوین با افزایش ۴.۶ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کارآفرین با افزایش ۰.۷۸ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۹ شرکت قرمز پوش و ۱۴ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای