شناسه خبر : 10632

سرپرست اداره کل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شدگان مبتلا به کرونا به استناد گواهی مراجع پزشکی و بدون نیاز به انجام تشریفات مقرر به صورت علی‌الحساب و بدون نیاز به مراجعه حضوری پرداخت می‌شود.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از ایرنا، مهدی شکوری افزود: به دلیل آن‌که غرامت دستمزد ایام بیماری به‌جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می‌شود و تامین معیشت بیمه شدگان از اهمیت بیشتری برخوردار است، سازمان تامین اجتماعی به تمامی بیماران به ویژه بیمه شدگان مبتلاء به کرونا به استناد گواهی مراجع پزشکی مربوطه و بدون نیاز به انجام سایر تشریفات مقرر، تا زمان بهبودی کامل نسبت به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به صورت علی الحساب اقدام می‌کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای