شناسه خبر : 10630

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که حدود ۱۸ و نیم درصد از تولید ناخالص داخلی به صورت مستقیم و نامستقیم تحت تاثیر بیماری کرونا بوده و علاوه بر این ۶.۸ میلیون نفر از شاغلین کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر این بیماری هستند.

به گزارش چابک‌آنلاین، محمد قاسمی افزودکه ما درحال حاضر حتی نمی‌توانیم ادعا کنیم که به مرحله کنترل رسیده‌ایم؛ عمده‌ترین بخش تحت تاثیر، بخش خدمات است، در تمام ۵ سال اخیر تمام اشتغالی که دولت می‌گوید درکشور ایجاد شده در کارگاه‌های زیر ۵ نفر بوده است که این کارگاه‌ها نه پوشش بیمه ای دارند و نه به راحتی قابل شناسایی هستند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای