شناسه خبر : 10535

در دومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با کاهش ۰.۱۱ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۴۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۲.۱۹ درصد بوده است. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه نوین با افزایش ۴.۶۷ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت های  بیمه پاسارگاد و کوثر با افزایش ۰.۱۵ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱ شرکت قرمز پوش و ۲۳ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای