شناسه خبر : 10510

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کارآفرین با کاهش ۲.۳۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تجارت نو بود که ۰.۱۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۷۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۱.۱ درصد بوده است. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه دی با افزایش ۴.۹۹ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۰۴ درصد بوده است.

در روز جاری حجم خرید و فروش معاملات شرکت بیمه پاسارگاد یکسان بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۲ شرکت قرمز پوش و ۲۰ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای