شناسه خبر : 10503

در اولین روز کاری سال ۹۹ معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۳.۶۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۶۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با کاهش ۱.۲۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه میهن بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۰۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با افزایش ۳.۹۶ درصد بوده است. 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه تعاون با افزایش ۴.۶۵ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با افزایش ۰.۰۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۲ شرکت قرمز پوش و ۱۱ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای