شناسه خبر : 10456

داریوش محمدی به نمایندگی از شرکت مدیریت مراکز اقامتی مهر سیاحت سبا به هیات مدیره بیمه ایران معین پیوست و از سوی بیمه مرکزی تایید صلاحیت شد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، داریوش محمدی در آذرماه 97 بر کرسی مدیریت عاملی شرکت بیمه میهن تکیه زد اما پس از 15 ماه قصد عزیمت به شرکت بیمه ایران معین کرده است.

بررسی صورت های مالی منتهی به آذر ماه سال 98 شرکت بیمه میهن و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل از آن نشان می دهد که در مدت حضور محمدی در بیمه میهن، هزینه های اداری و عمومی بیمه میهن رشدی 69 درصدی داشته و زیان انباشته آن  نیز دو درصد افزایش یافته است.

در حال حاضر حسن اسلامی پناه، محمد زاهدنیا وحمید رمضانی در هیات مدیره شرکت بیمه ایران معین حضور دارند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای