شناسه خبر : 10455

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۲.۶۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۲۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با کاهش ۴.۱۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه میهن بود که ۰.۵۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۳.۰۷ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با افزایش ۳ درصد بوده است و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه رازی با افزایش ۰.۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۴ شرکت قرمزپوش  و ۷ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای