شناسه خبر : 10386

اختصاصی چابک‌آنلاین

مدیر اتومبیل شرکت بیمه ایران این مطلب که در خصوص قبول سمت مدیریت عاملی شرکت بیمه ایران معین با وی رایزنی‌هایی صورت گرفته است را رد کرد.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، عباسعلی فراشیانی در گفت و گو با چابک‌آنلاین در واکنش به این مساله که نام وی به عنوان یکی از گزینه های مدیریت عاملی بیمه ایران معین شنیده می شود، گفت:"من خودم چنین چیزی را نشنیده ام." 

اززمان برکناری حمیدرضا کاوه از مدیریت عاملی شرکت بیمه ایران معین، نام افراد مختلفی برای مدیریت عاملی این شرکت مطرح شد، اما نام فراشیانی به عنوان یکی از جدیدترین گزینه ها مطرح شده است.

فراشیانی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت شهری و کارشناسی بیمه است، وی از سال 1392 تا کنون مدیریت بیمه های اتومبیل شرکت سهامی بیمه ایران را برعهده دارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای