شناسه خبر : 10329

در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۴.۹ درصد اختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه پارسیان و ما بود که ۱.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با ۴.۰۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۲۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۴.۶۹ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۰۵ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۲۳ شرکت قرمز پوش  و ۶ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای