شناسه خبر : 10262

در آخرین روزکاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۴.۴۵ درصد اختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۰.۰۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کارآفرین با ۰.۷۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت های بیمه آرمان و تعاون بود که ۰.۳۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۴۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه ما با ۳.۱۱ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حافظ با افزایش ۵ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه میهن با ۰.۵۹ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۶ شرکت قرمز پوش  و ۱۹ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای