شناسه خبر : 10245

در چهارمین روزهفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۸۹ درصد اختصاص یافت. 

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با ۱.۲۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه رازی بود که ۰.۱۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه پارسیان با ۰.۸۹ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت های بیمه  اتکایی امین و زندگی خاورمیانه با افزایش ۵ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۰۶ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۶ شرکت قرمز پوش  و ۱۹ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای