شناسه خبر : 10204

دردومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیرشاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۰.۱۹درصد اختصاص یافت. 

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با ۲.۴۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۴.۷۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه ملت با ۰.۳۹ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کوثر با افزایش ۴.۸۵ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۵۳ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمز پوش  و ۲۰ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای