شناسه خبر : 10155

اختصاصی چابک‌آنلاین

شنیده‌ها حاکی از این است که مهدی سامری عضو هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت‌نو به تازگی از این شرکت بیمه‌ای جدا شده است.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، گفته می شودکه علت جدایی او به دلیل عضویت همزمان درکمیسیون تخصصی شورایعالی بیمه واز آن مهم تر قبول مسئولیت به عنوان  مدیریت عامل در شرکت دیگردر شرایط حاضر بوده است.

با جدایی مهدی  سامری از  بیمه تجارت نو ، درحال حاضراحسان مرادی، نیما نورالهی، داوود کریمی و محمد میرمحمدی در ترکیب هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت نو حضور دارند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای