شناسه خبر : 10114

در میانه هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندکی در شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۱.۲۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با ۲.۵۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۳۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه ما با ۱.۹۷ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه اتکایی ایرانیان با افزایش ۴.۶۵ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه تجارت نو با ۰.۰۴ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۸ شرکت قرمز پوش  و ۱۶ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای