شناسه خبر : 10054

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین ریزش قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۱.۵۹ درصد اختصاص یافت.

بیشترین ریزش قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با ۲.۸۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که ۰.۵۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۳.۶۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه پارسیان با ۰.۰۷ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه نوین با افزایش ۶.۹۱ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه حکمت صبا با ۰.۳۵ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمز پوش  و ۲۰ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای