شناسه خبر : 7337

ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی امین اعلام شدکه براساس آن علی اصغر اصلان بیگی به نمایندگی از شرکت توسعه کسب و کار سبا به ترکیب هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی امین اضافه شده است.

 چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، به جز اصلان بیگی، در حال حاضر فرامرزخجیر انگاسی، فرشید پورکاویان، احمد توکل مقدم و سید مصطفی کیایی اتکایی امین در ترکیب هیات مدیره این شرکت بیمه ای حضور دارند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای