شناسه خبر : 18992

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت اعلام کرده که مشارکت ۶ درصدی در شرکت بیمه اتکایی رایا(در شرف تاسیس) دارد.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، شورایعالی بیمه با توجه به تطبیق برنامه و شرایط شرکت بیمه اتکایی رایا با مفاد آیین نامه و ضوابط تاسیس و فعالیت موسسات بیمه غیردولتی (آیین نامه شماره 100) تقاضای تاسیس این موسسه بیمه را تایید کرده است.

شرکت بیمه اتکایی رایا زیر مجموعه گروه توسعه اقتصادی رایا است و مراحل تاسیس آن در دست پیگیری است.

50 درصد سرمایه اولیه  5.000 میلیارد ریالی شرکت بیمه اتکایی رایا در تعهد موسسین است.

این شرکت درنظر دارد که به منظور توسعه خدمات و پوشش های اتکایی در کشور در سالهای اولیه تنها در حوزه بیمه های غیر زندگی به فعالیت بپردازد و پس از ایجاد زیر ساخت‌های مناسب به پوشش بیمه های اتکایی زندگی ورود کند.

ناگفته نماند که گروه توسعه اقتصادی رایا سرمایه بدو تاسیس شرکت بیمه اتکایی رایا را 250 میلیارد تومان برآورد و اعلام کرده است که حداکثر ظرف دو سال پس از آغاز فعالیت به 500 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای