شناسه خبر : 15704

اختصاصی چابک آنلاین؛

مجموع تولید شرکت ایران خودرو دیزل در سال گذشته، ۶۱۶۹ عدد بوده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، دربررسی وضعیت صورت های مالی سال گذشته این شرکت خودرویی مشخص شده که مجموع درآمد حاصل از فروش این شرکت 39217108 میلیون ریال بوده است.

از بین 7 محصول این شرکت، کامیون سنگین با 2885 دستگاه بیشترین میزان تولید را درسال گذشته داشته است و کامیون  سبک هم در همین مدت با 1 دستگاه کمترین تولید را داشته است.

همچنین، در سال گذشته تولید آمبولانس در این شرکت خودرویی صفر بوده است.

photo_2021-04-26_17-05-10

ارسال نظر

خدمات بیمه ای