شناسه خبر : 11696

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

"حسین مقدم"مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه‌فنی خودروهای شهر تهران، درگفتگو با چابک‌آنلاین: ارتباط سامانه یکپارچه ملی معاینه‌فنی خودرو "سیمفا" و "سنهاب" بیمه مرکزی وصل نیست./ راه‌حل جلوگیری از صدور برگه معاینه‌فنی برای خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث، ایجاد ارتباط بین دو سامانه بیمه مرکزی و سامانه یکپارچه ملی معاینه فنی خودرو است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای