مهدی مهدوی

مهدی مهدوی

قائم مقام مدیر عامل شرکت بیمه سرمد

مدرک تحصیلی

کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات از دانشگاه تربیت مدرس

 

سوابق کاری:

چندین سال به عنوان معاون طرح و توسعه در بیمه سرمد

طراح و مسئول تدوین برنامه راهبردی شرکت بیمه سرمد

مدیر عامل شرکت بیمه سرمد

 

اخبار مرتبط:
 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  "مهدی مهدوی" قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، در گفت وگو با چابک‌آنلاین: بیشترین مشکل صنعت بیمه در بخش خسارت است که هنوز برخی از بخش ها همچنان با کنترل عوامل انسانی انجام می شود. عمده بیمه گذاران و آحاد مردم در دو رشته بیشترین نیازمندی را دارند یکی درمان و دیگری خودرو است که بیشترین تعدد مراودات بیمه گذاران و زیان دیدگان در این دو رشته است. خسارت رشته درمان می تواند به صورت هوشمند انجام شود که این اتفاق در افزایش رضایتمندی بیمه گذار، کاهش تخلفات و کاهش هزینه تمام شده محصول نقش زیادی خواهد داشت.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  "مهدی مهدوی" قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، در گفت و گو با چابک‌آنلاین: اگر شرکت‌ها نتوانند حق بیمه را سرموعد دریافت کنند قاعدتا سرمایه گذاری هم اتفاق نمی‌افتد. درحال حاضر، حدود 1.5 میلیون خودرو بیمه نامه شخص ثالث ندارند که این موضوع منجر به افزایش ضریب خسارت این رشته بیمه‌ای شده و براساس محاسبات، صنعت بیمه 4500 میلیارد تومان حق بیمه کمتر گرفته در صورتیکه این مبلغ می‌توانست وارد صنعت شده و هم در فرآیند سرمایه گذاری وارد و هم این رشته سودده شود و ضریب خسارت آن هم کاهش یابد.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  "مهدی مهدوی" قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، در گفت وگو با چابک‌آنلاین: بین توسعه و تحول در صنعت بیمه تفاوت اساسی وجود دارد زیرا در توسعه، بازار هدف ارتقا داده می‌شود یعنی فرآیندی خطی است و با توسعه در منابع، درآمد هم بالا می‌رود اما با تحول دیجیتال، قیمت تمام شده محصول کم شده و فرهنگ و آگاهی جامعه نیز نسبت به بیمه بیشتر می‌شود.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  "مهدی مهدوی" قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، درگفت وگو با چابک‌آنلاین: عملیات بیمه گری برمبنای رشته است و اطلاعاتی هم که بین بیمه گران تبادل می‌شود براساس تعریف رشته است و این نوع طبقه بندی باعث می‌شود که بیمه گران خود را روی تعاریفی محصور کنند که دیگر در دنیا منسوخ شده است زیرا در دنیا بیمه آتش سوزی وجود ندارد و بیمه اموال جایگزین این بیمه نامه شده است./اگر تعاریف مقداری بازتر شود، با متنوع سازی محصولات می‌توان گام بزرگی در افزایش ضریب نفوذ بیمه برداشت.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  "مهدی مهدوی" قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، درگفت وگو با چابک‌آنلاین: در دنیا بالغ بر 54 درصد سهم از بازار بیمه، در اختیار بیمه‌های زندگی است که این نسبت در ایران 15.5 درصد است/ اگر شرکت‌های بیمه‌ای با همین شیوه فعلی در این حوزه پیش بروند شاید نتوانند این سهم 15.5 درصدبیمه نامه های زندگی را هم رشد دهند./اگر شرکت‌های بیمه‌ای بتوانند ریسک‌های بیمه گذار در بیمه نامه عمر را پوشش دهند، نگرانی در خصوص بیمه‌های عمر کمتر خواهد شد.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  "مهدی مهدوی" قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، درگفت وگو با چابک‌آنلاین: عمده درآمد زایی صنعت بیمه ازمحل سرمایه گذاری در بازار سرمایه بوده به همین دلیل، نیمی از سال 98 و سال 99، سال‌های خوبی برای شرکت‌های بیمه‌ای در بازارسرمایه بود و ازآنجا درآمدهای خوبی بدست آوردند ولی امسال هیچ اتفاق خاصی نیافتاد و بسیاری دچار ضرر و زیان شدند.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  "مهدی مهدوی" قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، درگفت وگو با چابک‌آنلاین: بالغ بر 54 درصد سهم بازار بیمه ها در دنیا بیمه نامه زندگی است و در ایران این عدد 15 درصد است زیرا در صنعت بیمه در ایران، بیمه نامه عمر ، به عنوان یک محصول با جنبه سرمایه گذاری معرفی شده تا محصولی با پوشش بیمه ای زیرا رقیبی به عنوان پوشش بیمه تامین اجتماعی وجود دارد. مشروح گفتگوی چابک‌آنلاین با قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه سرمد بزودی منتشرمی‌شود.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، با بیان اینکه نماد معاملاتی شرکت بیمه سرمد به علت تاخیر حسابرس در ارائه گزارش تعلیق شده، گفت: صورت‌های مالی شرکت براساس مهلت قانونی، 28 مهرماه درسامانه کدال بارگذاری شده که توسط هیات مدیره جدید شرکت نیز افشا شده اما حسابرس می‌خواهد دقت بیشتری اعمال کند.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، بیان کرد: درحال حاضر سرپرستی این شرکت بیمه‌ای را بر عهده دارد و تا زمانی که به یک جمع بندی با سهامداران برسد ، ممکن است که دراین شرکت بیمه ای حضور داشته باشد.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه سرمد،اظهارکرد: شبکه فروش سنتی صنعت بیمه باید یک پوست اندازی می کرد و این قدم را بیمه مرکزی با دادن کد رسمی به استارت آپ‌ها برداشت.

 • اختصاصی چابک آنلاین؛

  مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، با بیان اینکه درحال حاضر شرکت‌های بیمه‌ای و نهاد ناظر سعی می‌کنند که شفافیت کامل ایجاد شود، افزود: بیمه مرکزی با تدوین آیین نامه‌های جدید وصدور بخش نامه ،شفافیت خوبی ایجاد کرده است.

 • اختصاصی چابک‌آنلاین؛

  مدیرعامل شرکت بیمه سرمد،یکی ازموفقیت‌های صنعت بیمه دریک سال اخیررا درزمینه فروش بیمه نامه های خرد و حضوراستارت آپ‌ها و کارگزاری‌های آنلاین برشمرد وگفت: شرکت‌های بیمه ای ازاین فضا استفاده کردند و بیمه نامه مختص کرونا وبیمه نامه‌های نو ظهور، برحسب نیاز مشتری ارائه شد.