میلاد  قاسمی

میلاد قاسمی

نائب رئیس هیئت مدیره و معاون مالی، اعتبارات و پشتیبانی کارگزاری بورس بیمه ایران

اخبار مرتبط: