روزبه پیروز

روزبه پیروز

عضو هیئت مدیره بانک خاورمیانه

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه هاروارد آمریکا

سوابق کاری:

رئیس هیات‌‌مدیره، شرکت پارس پلیکان فیروزه

موسس و مدیرعامل، شرکت MONDUS

عضو هیات‌‌مدیره، شرکت بیمه آسیا

مدیر بخش تحقیق و توسعه، مجتمع بیولوژیکی گیاهی رعنا

 

اخبار مرتبط: