حامد هیئت داودیان

حامد هیئت داودیان

عضو هیئت مدیره بانک سپه

سوابق کاری:

مدیریت امور اعتباری (اداره کل بررسی طرح ها و نظارت ، اداره کل تسهیلات)اداره کل امور موظفین ، اداره کل بازاریابی ، اداره کل بانکداری تجاری

 

اخبار مرتبط: