هادی اخلاقی فیض آثار

هادی اخلاقی فیض آثار

عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل بانک سپه و رئیس و عضو هیئت مدیره بانک حکمت ایرانیان

مدرک تحصیلی

دکترای علوم اقتصادی

کارشناسی ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي از دانشگاه تهران در سال 1377

کارشناسی اقتصاد بازرگاني از دانشگاه تهران در سال1375

 

سوابق کاری:

عضو هیأت مدیره بانک ملت

عضو هیات مدیره بانک سپه

عضو هیات مدیره ای بانک رفاه

ریاست هیات مدیره بانک بین المللی کیش

عضو هیات مدیره موسسه بین المللی تحقیقات و مطالعات بانکداری اسلامی صدر

معاون مدیرعامل در امور طرح و برنامه بانک ملت

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره بانک ملت

 

اخبار مرتبط: