محمدرضا حسین‌زاده

محمدرضا حسین‌زاده

مدیرعامل بانک ملی ایران

مدرک تحصیلی

دکتری رشته مدیریت کسب و کار (Business) با گرایش استراتژیک
کارشناسی ارشد رشته مدیریت
کارشناسی بانکداری
کارشناسی حقوق

سوابق کاری:

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران (از سال 1386 تاکنون)

معاون مدیرعامل در امور اعتباری و معاملاتی بانک ملی ایران

معاون مدیر عامل در امور حقوقی و وصول مطالبات بانک ملی ایران

معاون مدیر عامل در امور پشتیبانی بانک ملی ایران

معاون مدیرعامل در امور IT بانک ملی ایران

معاون مدیر عامل در امور استان ها و شعب کل کشور بانک ملی ایران (بالغ بر 3500 شعبه)

رییس کمیسیون فنی سازمان و روش های بانک های کشور

رییس هیات مدیره شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران

رییس هیات مدیره شرکت داده ورزی سداد (IT)

رییس کمیته تبلیغات بانک ملی ایران

رییس هیات مدیره شرکت هلدینگ توسعۀ ملی

رییس هیات مدیره شرکت آزاد راه قزوین –زنجان–تبریز

عضو هیات مدیره شرکت کشت و صنعت پارس

رییس اداره کل سازمان و روش های بانک ملی ایران

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان گیلان

مدیر نمونۀ استان گیلان در جشنوارۀ شهید رجایی

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان اردبیل

اخبار مرتبط: