فرامرز  خجیر انگاسی

فرامرز خجیر انگاسی

عضو هیأت مدیره شرکت بیمه دانا

سوابق کاری:

عضو هیأت مدیره شرکت بیمه اتکایی امین

معاون توسعه و برنامه ریزی شرکت بیمه آسیا

 

اخبار مرتبط: