شناسه خبر : 27963

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت های کارگزاری برتر در سود دهی نیمه نخست امسال مشخص شدند

شرکت های کارگزاری برتر در سود دهی نیمه نخست امسال مشخص شدند

شرکت کارگزاری باهنر بیشترین سود خالص وشرکت کارگزاری شهر هم کمترین سود خالص را از میان ۱۸ شرکت کارگزاری مورد بررسی در این گزارش در شش ماهه نخست امسال به خود اختصاص داده اند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، سود خالص شرکت کارگزاری باهنر درشش ماهه نخست امسال به رقم  ۱۳۰,۹۳۷,۷۵۶,۵۳۷ میلیون ریال رسیده است.

درپله های بعدی،شرکت کارگزاری بانک ملی ایران و شرکت کارگزاری آتی ساز بازار به ترتیب بیشترین سود خالص شش ماهه نخست امسال را از آن خود کرده اند.

دراین بین کمترین سود خالص شش ماهه نخست امسال هم به ترتیب به شرکت های کارگزاری شهر، کارگزاری کالای خاورمیانه و کارگزاری بانک اقتصاد نوین اختصاص یافته است.

در عین حال، شرکت های کارگزاری شهر، بانک اقتصاد نوین و اردیبهشت ایرانیان، به ترتیب بیشترین میزان کاهش را درسود خالص در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به نمایش گذاشته اند.

از میان 18 شرکت کارگزاری مورد بررسی در این گزارش، زیان خالص شرکت کارگزاری نماد شاهدان هم در شش ماهه نخست امسال با 21 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم (40.258) میلیون ریال رسیده است.

برای مشاهده جدول در سایز اصلی برروی آن کلیلک کنید

کارگزاری ها

ارسال نظر

خدمات بیمه ای