شناسه خبر : 26975

سهامداران بیمه سینا راهی مجمع می شوند

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه سینا از تمامی سهامداران خود خواست تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت در تاریخ 7 مهر ماه سالجاری شرکت کنند.

در این مجمع سهامداران شرکت بیمه سینا به تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به سال گذشته این شرکت خواهند پرداخت.

طبق قانون تجارت ایران شرکت های سهامی موظف هستند که مجمع عمومی عادی سالیانه را حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی خود برگزار کنند.

از آنجاییکه سال مالی بیشتر شرکت های بورسی از جمله شرکت های بیمه پایان اسفندماه است، اکثر مجامع شرکت ها نیز در خرداد و تیرماه برگزار می شوند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای