شناسه خبر : 23022

تولید برق خورشیدی منبع درآمدی برای خانوار های خراسان جنوبی شد

به گزارش چابک آنلاین، پوزشی مجری طرح کاهش تلفات و انرژی‌های نو شرکت توزیع برق خراسان جنوبی گفت: تولید برق خورشیدی تاکنون برای ۵۱۲ خانوار در خراسان جنوبی سبب ایجاد درآمد شده است،۵۱۲ نیروگاه برق خورشیدی خانگی با مجموع ظرفیت ۵.۳۴ مگاوات در روستا‌ها و شهر‌های استان در حال بهره برداری هستند که از این تعداد ۶۱ نیروگاه در یک سال گذشته به شبکه سراسری متصل شده اند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای