شناسه خبر : 37790

اختصاصی چابک آنلاین؛

میزان سپرده ۱۹ بانک خصوصی در فصل بهار به چه میزان رسید؟

میزان سپرده 19 بانک خصوصی در فصل بهار به چه میزان رسید؟

مجموع سپرده های مشتریان ۱۹ بانک خصوصی کشور در سه ماهه نخست سالجاری به رقم ۳۲۲ هزار و ۸۲۲ هزار میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، سطح پس انداز در یک جامعه در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد و در بلندمدت زمینه ساز توسعه ظرفیت های تولیدی یک اقتصاد است.

زیرا پس انداز از اصلی ترین منابع تأمین سرمایه گذاری بوده ویک راه جمع آوری پس انداز، سپرده های بانکی است.

سپرده گذاری مردم نزد بانک ها از دو نظر دارای اهمیت است.

اول آن که پولی که مردم به بانک ها می سپارند، قدرت وام دهی بانک ها را افزایش می دهد؛ بنابراین بانک ها می توانند از محل پس اندازهای جمع آوری شده، منابع لازم برای پرداخت وام های جدید بیشتری را در امور تولیدی و سرمایه گذاری تأمین کنند.

دومین دلیل اهمیت افزایش سپرده های مردم نزد بانک ها آن است که از حجم پول در گردش کاسته می شود و این امر نیز به کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم می انجامد.

photo_2023-09-03_11-54-20

براساس این گزارش، بانک ملت با 972 هزار میلیارد تومان سپرده مشتریان در رتبه اول و  دارای بالاترین سپرده مشتریان در سه ماهه نخست سالجاری بود.

بانک تجارت با 610 هزار میلیارد تومان سپرده مشتریان در رتبه دوم و بانک پاسارگاد با 387 هزار میلیارد تومان سپرده مشتریان در رتبه سوم قرار دارند.

درمقابل موسسه اعتباری ملل و بانک های دی و خاورمیانه کمترین میزان سپرده مشتریان را در سه ماهه نخست سالجاری به خود اختصاص دادند.

صورت های مالی سه ماهه نخست سالجاری بانک قرض الحسنه رسالت هنوز منتشر نشده است.

مجموع سپرده مشتریان 20 بانک خصوصی کشور در پایان سال گذشته رقم 277 هزار و 227 هزار میلیارد تومان بود.

 

ارسال نظر