شناسه خبر : 28144

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی های ثابت آب منطقه ای گیلان پوشش بیمه ای مناسب نداشت

دارایی های ثابت آب منطقه ای گیلان پوشش بیمه ای مناسب نداشت

دارایی های ثابت شرکت آب منطقه ای استان گیلان در سال گذشته فاقد پوشش بیمه ای مناسب برای جبران خسارت های احتمالی بود.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، به تازگی صورت‌های مالی سال گذشته قریب به 400 شرکت غیربورسی منتشر شد.

طبق گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی هدف این است که مدیران دولتی و عمومی، چاره‌ای جز بهبود عملکرد نداشته باشند.

گفته می شود دارایی های ثابت شرکت آب منطقه ای استان گیلان در سال گذشته تاارزش  27 میلیارد و 457 میلیون تومان در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، انفجار، صاعقه، زلزله و سنگینی برف از پوشش بیمه برخوردار بود هرچند که از نظر حسابرس قانونی این میزان پوشش کافی نبوده است.

 هیات وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا با شناسایی اموال و ریسک آنها و تحلیل خطر تمامی اموال بیمه‌پذیر را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، تحت پوشش بیمه ای متناسب قرار دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای