شناسه خبر : 22272

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت شاخص سهام بیمه به رازی رسید

در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین،بهاره تاجر باشی،بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با کاهش ۰.۶۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۱۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۴.۳۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با افزایش ۴.۹۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه آرمان با افزایش ۰.۲۸ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۲ شرکت قرمزپوش و نماد ۲۱ شرکت سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای