بیمه سیل
  • صدور بیمه نامه های گروهی و بدون بازدید در مناطق سیل زده با محدودیت مواجه شده است، اما صدور بیمه نامه عادی مربوط به حوادث و سیل، همانند گذشته در حال انجام است

  • معاون محیط زیست انسانی مطرح کرد؛

    معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست گفت: در مشهد رودخانه‌ای به مدت ۵۰ سال توسط وزارت نیرو به شهرداری اجاره داده می‌شود و شهرداری‌ها ضمن حفظ رودخانه‌ها، از آن کسب درآمد می‌کنند.