مهدی  مهدوی

مهدی مهدوی

مدیر عامل شرکت بیمه سرمد

مدرک تحصیلی

کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات از دانشگاه تربیت مدرس

 

سوابق کاری:

چندین سال به عنوان معاون طرح و توسعه در بیمه سرمد

طراح و مسئول تدوین برنامه راهبردی شرکت بیمه سرمد

 

اخبار مرتبط: