محسن سیف‌پور

محسن سیف‌پور

مدیر بیمه‌های عمر و حادثه گروهی شرکت بیمه دانا

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد تاریخ،فلسفه

کارشناسی مدیریت بیمه

سوابق کاری:

 کارشناس بیمه های عمر 

معاون اداره خسارت بیمه های عمر و حوادث گروهی 

رئیس اداره صدور بیمه های عمر و حوادث گروهی 

معاون مدیر بیمه های عمر و حوادث گروهی

سرپرست پروژه بنیاد شهید

معاون مدیر بیمه های عمر و پس انداز

سرپرست مدیریت امور نمایندگان تا مهر 97

اخبار مرتبط: