امیرفرشاد هوشمندی راد

امیرفرشاد هوشمندی راد

معاون نظارت راهبردی و بهبود شرکت بیمه سامان

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد حقوق

كارشناسي ارشد مديریت بازرگاني

مديریت عالي كسب و كار DBA

 

 

سوابق کاری:

رئیس کنونی هیئت مدیره شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران

 

اخبار مرتبط: